ติดต่อเรา

หน่วยงาน : อบต.แก่งเลิงจาน
ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
หมายเลขโทรสาร : 0 4397 1208
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6440107@dla.go.thจัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208