......

�ารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์�ร

โครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564


โครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
....วันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วย ระบบการโหวตโดยแอปพลิชั่น ประกาศผลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา ละมอบประกาศนีย์บัตรแก่บุคคลต้นแบบ ด้านด้านจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ประจำปี พ.ศ.2564 และพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบhttp:www.ksao.go.th/main/frontend/web/index.php/site/index#boss.....
[โพสต์วันที่ : 2021-03-15 ] อ่านเพิ่มเติม.....
จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208