ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 161 ถึง 180 จาก 303 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
161
23 ต.ค. 202123 ต.ค. 2021
162
ฉบับ 31 / 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 256423 ต.ค. 202123 ต.ค. 2021
163
รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 28 ต.ค. 202128 ต.ค. 2021
164
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 9 พ.ย. 20219 พ.ย. 2021
165
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันที่ 10 พ.ย. 256410 พ.ย. 202110 พ.ย. 2021
166
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล10 พ.ย. 202110 พ.ย. 2021
167
กิจกรรมจิตอาสาและโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น 16 พ.ย. 202116 พ.ย. 2021
168
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 22 พ.ย. 202122 พ.ย. 2021
169
จดหมายข่าว 32/256424 พ.ย. 202124 พ.ย. 2021
170
ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล26 พ.ย. 202126 พ.ย. 2021
171
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 23 พ.ย. 202123 พ.ย. 2021
172
ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล26 พ.ย. 202126 พ.ย. 2021
173
จดหมายข่าว 34/256427 พ.ย. 202127 พ.ย. 2021
174
ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน27 พ.ย. 202127 พ.ย. 2021
175
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 28 พ.ย. 202128 พ.ย. 2021
176
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 28 พ.ย. 202128 พ.ย. 2021
177
ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผลคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น28 พ.ย. 202128 พ.ย. 2021
178
ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ28 พ.ย. 202128 พ.ย. 2021
179
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธู์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสฯ8 ธ.ค. 20218 ธ.ค. 2021
180
การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ9 ธ.ค. 20219 ธ.ค. 2021


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208