ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 61 ถึง 80 จาก 303 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
61
ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม18 พ.ค. 202118 พ.ค. 2021
62
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน17 พ.ค. 202117 พ.ค. 2021
63
3 พ.ค. 20213 พ.ค. 2021
64
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 256420 พ.ค. 202120 พ.ค. 2021
65
หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน20 พ.ค. 202120 พ.ค. 2021
66
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน21 พ.ค. 202121 พ.ค. 2021
67
หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงเพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ (โรคลัมปี สกิน)21 พ.ค. 202121 พ.ค. 2021
68
สนับสนุนรถดับเพลิงออกร่วมออกเหตุดับเพลิงเหตุไฟลามทุ่งติดกับบ้านเรือนประชาชน24 พ.ค. 202124 พ.ค. 2021
69
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 25 พ.ค. 202125 พ.ค. 2021
70
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น28 พ.ค. 202128 พ.ค. 2021
71
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น28 พ.ค. 202128 พ.ค. 2021
72
ประชุมชี้เแจงแนวทางการดำเนินงานบริการและประชาชนในวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 28 พ.ค. 202128 พ.ค. 2021
73
กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ตลาดเกษตร28 พ.ค. 202128 พ.ค. 2021
74
กิจกรรมการดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลง1 มิ.ย. 20211 มิ.ย. 2021
75
การดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน1 มิ.ย. 20211 มิ.ย. 2021
76
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25642 มิ.ย. 20212 มิ.ย. 2021
77
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25644 มิ.ย. 20214 มิ.ย. 2021
78
โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒม วรขัตติยราชนารี 8 มิ.ย. 20218 มิ.ย. 2021
79
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก8 มิ.ย. 20218 มิ.ย. 2021
80
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ตลาดเกษตร9 มิ.ย. 20219 มิ.ย. 2021


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208