1

หัวข้อกิจกรรมกิจกรรมการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI)
รายละเอียดของกิจกรรมวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน อสม/อปพร.ตำบลแก่งเลิงจาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI) รองรับผู้ป่วยกักกันตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน จำนวน 10 เตียง และเตียงสำรอง จำนวน 10 ชุด รวมจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง ประกอบกับทางศูนย์ได้มีบริการอินเตอร์เน็ต wifi และเคเบิ้ลทีวีให้บริการผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208