1

หัวข้อกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ โรงแรมแก้วทอแสงรีสอร์ท และชุมชนโดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งผู้กักกันตัวเสี่ยงต่ำตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208