ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 282 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน26 ก.พ. 201926 ก.พ. 2019
2
โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน 27 ก.พ. 201927 ก.พ. 2019
3
​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่26 ก.พ. 201926 ก.พ. 2019
4
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.25 ก.พ. 201925 ก.พ. 2019
5
กองคลัง ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก25 ก.พ. 201925 ก.พ. 2019
6
ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด25 ก.พ. 201925 ก.พ. 2019
7
​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งานกองสาธาฯได้รับแจ้งด่วนว่ามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเกิดที่บ้านหนองใหญ่ ม.3 15 ก.พ. 201915 ก.พ. 2019
8
ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดทำโครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ. 256215 ก.พ. 201915 ก.พ. 2019
9
งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัยเมื่อเวลา 15.30 นมีเหตุไฟไหม้ป่าบ้านหนองโนจึงขอความช่วยเหลือมาที่ อ บ ต แก่งเลิงให้เข้าช่วยดับไฟจึงนำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าช่วยเหลือครับตอนนี้ได้คุ่มไฟได้ระดับ 214 ก.พ. 201914 ก.พ. 2019
10
กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟแสงสว่าง ม 314 ก.พ. 201914 ก.พ. 2019
11
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สามัญที่ 1/2562. ครั้งที่. 114 ก.พ. 201914 ก.พ. 2019
12
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้รับการเกียรติ จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดมหาสารคาม รายการกะเทาเปลือกคอร์รัปชั่น. ซึ่งเผยแพราทุกวันเสาร์. เวลา 22.30. - 23.30. น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย. NBT13 ก.พ. 201913 ก.พ. 2019
13
วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ออกพื้นที่ช่วยเหลือ​เกษตรกร​ทำนาปรัง11 ก.พ. 201911 ก.พ. 2019
14
เวลา​ 08.00​ น​ เข้าแถวสวดมนต์​เคารพธงชาติและนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ มอบนโยบายการทำงาน11 ก.พ. 201911 ก.พ. 2019
15
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกันจัดสถานที่งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด เพื่อเตรียมเวทีประกวด ณ. อำเภอเมืองมหาสารคาม9 ก.พ. 20199 ก.พ. 2019
16
เฉลิมพระชมน์พรรษา3 มิ.ย. 20193 มิ.ย. 2019
17
อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก5 มิ.ย. 20195 มิ.ย. 2019
18
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคล5 มิ.ย. 20195 มิ.ย. 2019
19
โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน5 มิ.ย. 20195 มิ.ย. 2019
20
ข่าวประชาสัมพันธ์17 เม.ย. 202030 เม.ย. 2020


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208