หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ39
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ54
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ61
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ51
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ37
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ51
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ49
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ43
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ44
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ191
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ174
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ187
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ43
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ267
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ229
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ214
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ200
20สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ210


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208