หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี+รอบ+6+เดือน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ76
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ174
4ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ210
5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ323
6รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ228
7รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ305


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208