หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายงานผล�ารสำรวจความพึงพอใจ�ารให้บริ�าร

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ55
2รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
3การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ183
4รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปี 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ202


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208