หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ87
2รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ114
3รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ96


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208