หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ60
2รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ177
3รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ242


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208