หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์

งานกิจสภา

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ50
2ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ41
3ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ42
4ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ43
5ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ147
6เรียประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ109
7ประกาศอำเภอเมืองมหาสารคาม เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 /2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ101
8ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง งดการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ114
9ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ105
10เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ133
11ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ119
12ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
13ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ122
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ161
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ138
16เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ147
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ127
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ149
19นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ132
20เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ124


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208