หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 32 ผลลัพธ์

งานกิจสภา

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ24
2เรียประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ32
3ประกาศอำเภอเมืองมหาสารคาม เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 /2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ24
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง งดการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ40
5ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ35
6เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ45
7ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ48
8ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ55
9ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ44
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ81
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ67
12เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ71
13รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ61
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
15นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ60
16เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ53
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ68
18เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ67
19รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 22 พ.ค.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ57
20เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ53


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208