หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายงานการควบคุมภายใน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
119.รายงานการควบคุมภายในรายงานควบคุมภายในสำนักปลัด2019-07-10สำนักปลัด-25
219.รายงานการควบคุมภายในรายงานควบคุมภายใน กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม2019-07-10ส่วนกองสวัสดิการสังคม-23


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208