หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน ประจำเดือน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ44
2รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายนกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ40
3รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ106
4รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ94
5งบรายรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคมสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ88
6รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ71
7รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายนกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ77
8รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ65
9รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ32


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208