All

เพิ่ม ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 701 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือรับเรื่องลงวันที่ประเภทไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
1-รับสมัครสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2019-06-061a5a87f5775bf1e771481fd977a8f4880.pdf
2-วารสารเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานประจำปี 25602019-06-06146245ec4722f4ed7437740783216f3fbb.pdf
3-รายรับ-รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2019-06-061b14579365d74ffad5d5e0973240cc26f.pdf
4-แผนพัฒนาสามปีตําบลแก่งเลิงจาน ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 25592019-06-06163010d21d35fd1c623050a037b8a3442.pdf
5สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายนพ.ศ. 25572019-06-06125387c415fa2acfa2a138d65097ef0127.pdf
6สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคมพ.ศ. 25562019-06-06127a3f0ad8968314aa7c37ce64527ada40.pdf
7สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมพ.ศ. 25562019-06-0612d0211390b6a05d674bb25fe49185d763.pdf
8สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนพ.ศ. 25572019-06-061270548b25f4753d5fd6f7c844b56eadb3.pdf
9สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมพ.ศ. 25572019-06-061223426489d5ef1dc4a5f6a65fc00434f7.pdf
10สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 25572019-06-0612fb1972bcc29e880f669573a427fd6f6a.pdf
11สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ. 25572019-06-061286d4cf0b755f2a780204a158128689bd.pdf
12สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 25572019-06-06126dcb49b35b704ba815900736d3ac00e2.pdf
13สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคมพ.ศ. 25572019-06-06129d90a755eee86045ae9b7fefeb2d794a.pdf
14สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 25572019-06-06126f8b551451da6c6ac31319d386c8d59c.pdf
15สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคมพ.ศ. 25572019-06-06122753eb9b0d5cd082c141a76cbac4b31a.pdf
16สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 25562019-06-0612258c44eabcab09362d7054307caa3ec9.pdf
17สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนพ.ศ. 25582019-06-061293ab68f37420203b04813841277fb57a.pdf
18สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมพ.ศ. 25582019-06-0612e17f7967a9c6ed5a839b865ef5327ea7.pdf
19สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 25582019-06-0612a1240188ef7582ad712d7880549bd91b.pdf
20สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ. 25582019-06-0612109f605d9ef07d69887ba5cb796a3e4b.pdf


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208