คลังวีดีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=6Vtdwf1yOec

https://www.youtube.com/watch?v=BTX6EashvsE
https://www.youtube.com/watch?v=BTX6EashvsE

https://fb.watch/94LwhGNopJ/


https://www.youtube.com/watch?v=E4_Wnbw-b54&feature=youtu.be


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208